Järvamaa Spordiliit
 
 
Spordiliit Kalender Spordialad Koolisport Parimad sportlased Treenerid Spordirajatised Galerii Kontakt
 
 

Järvamaa andekate noorsporlaste õppetreening taotlemise kord

Järvamaa andekate noorsportlaste õppe-treeningtoetuse taotlemise kord

Järvamaa Spordiliit koostöös Eesti Kultuurkapitali Järvamaa Ekspertgrupiga annab välja

Järvamaa andekatele noorsportlastele õppe-treeningtoetusi.

Õppe-treeningtoetusi antakse välja neli korda aastas,
 eelneva kvartali sportlike tulemuste eest ja klubi noorsportlase jätkuva
sportliku arengu toetamiseks vanuses 14 kuni 18  Järvamaa Spordiliidu
 liikmesklubide sportlastele.
 Klubi esitab vormikohase taotluse kandidaadi nime ja sportlike tulemustega
 Järvamaa Spordiliitu 15.jaanuariks, 15.aprilliks, 15.juuliks ja  15.oktoobriks.

 Juhatusel on õigus täiendavalt teha ettepanekuid toetamiseks
 heade sportlike tulemuste eest tiitlivõistlustel.

 Toetust saavad taotleda spordiklubid, kes vastavalt spordiseadusele omavad kehtivat arengukava,
 kvalifitseeritud treenereid ja kes on oma andmed õigeaegselt ajakohastanud spordi andmekogus.
 
 Järvamaa Spordiliidu juhatus eraldab andeka  noorsportlase õppe-treeningtoetuse spordiklubile,

 mille kohta esitab klubi aruande.

 Õppe-treeningtoetust võib ühes kvartalis saada mitu andekat noorsportlast.


 Täpsem info

 Järvamaa Spordiliidust

 Piret Maaring

 697 1485, 53 333 067Taotluse vormi  leiad siit

Aruande vormi leiad siit

JSL liimeks astumise avaldusTOETUSED 2019


 
III jaotus 2019
 


TOETUSED 2018

I jaotus 2018

II jaotus 2018

III  jaotus 2018

IV jaotus  2018TOETUSED 2017

I jaotus 2017

II jaotus 2017

III jaotus 2017

4. jaotus 2017


TOETUSED 2016

I jaotus 2016

II jaotus 2016


III jaotus 2016

IV jaotus 2016


TOETUSED 2015

I jaotus 2015

II jaotus  2015


III jaotus 2015

IV jaotusTOETUSED 2014

I jaotus 2014

II jaotus  2014


III jaotus 2014


IV jaotus  2014


TOETUSED 2013

 I jaotus 2013

II jaotus  2013

III jaotus 2013

IV jaotus 2013


TOETUSED 2012


I jaotus 2012

II jaotus 2012

III jaotus 2012

IV jaotus 2012


Spordiliit
Avalik konkurss
Autasustamise statuut
Järvamaa spordiklubide register
JSL juhatuse otsused
JSL rahastamise jaotused
JSL üldkoosoleku protokollid
TEGEVUSKAVA
Reglemendid ja taotluste vormid
Arengukava
Põhikiri
Spordiklubid
Meist
Järvamaa andekate noorsportlaste toetamine
Järvamaa omavalitsuste sporditöötajad