Järvamaa Spordiliit
 
 
Spordiliit Kalender Spordialad Koolisport Parimad sportlased Treenerid Spordirajatised Galerii Kontakt
 
 

Autasustamise statuut

JÄRVAMAA SPORDILIIDU AUTASUSTAMISE STATUUT 

 

 

1. Järvamaa Spordiliit (JSL) kasutab sportlaste, treenerite, kohtunike, spordiorganisaatorite- ja töötajate ning spordiaktivistide autasustamiseks:

 

1.1. JSL diplom;

1.2. JSL medal;

1.3. JSL tänukiri;

1.4. JSL meene;

1.5. JSL aukiri;

1.6. JSL “Teeneteplaat”

 

2. JSL diplomiga autasustatakse Järvamaa meistrivõistlustel ja karikavõistlustel ning Järva Mängudel esikolmikusse tulnud sportlasi.

 

3. JSL medaliga autasustatakse Järvamaa meistrivõistlustel esikolmikusse tulnud sportlasi ning Järva Mängude medaliga Järva Mängudel esikolmikusse tulnud sportlasi.

 

4. JSL tänukirjaga autasustatakse Järvamaa sportlasi, treenereid, kohtunikke, organisaatoreid, töötajaid ja sponsoreid silmapaistva tegevuse eest või pikaajalise eduka tegevuse eest.

 

Tänukiri omistatakse JSL esimehe otsusega.

 

5. JSL meenega autasustatakse Järvamaa sportlasi, treenereid, kohtunikke, organisaatoreid, töötajaid eriliste teenete; silmapaistva tegevuse; pikaajalise eduka tegevuse eest ning juubelisünnipäevade puhul.

 

JSL meene väljaandmise otsustab JSL juhatus oma koosolekul.

 

6. JSL aukirjaga autasustatakse Järvamaa sportlasi, treenereid, kohtunikke, organisaatoreid, töötajaid ja sponsoreid teenete eest.

 

Aukirja väljaandmise otsustab JSL juhatus oma koosolekul.

 

7. JSL “Teenete plaadiga”  autasustatakse:

 

7.1. sportlasi, kes on silmapaistvalt esinenud EM, MM, OM ja teistel suurtel rahvusvahelistel võistlustel;

7.2. treenereid, kes on neid sportlasi ette valmistanud;

7.3. aktiivi (kohtunikud, organisaatorid, töötajad, sponsorid).

 

JSL “Teenete plaadi” väljaandmise otsustab JSL juhatus oma koosolekul.
Käesolev Järvamaa Spordiliidu autasustamise statuut on kinnitatud Järvamaa Spordiliidu juhatuse koosolekul 21. veebruaril 2008. aastal Paides.
Spordiliit
Avalik konkurss
Autasustamise statuut
Järvamaa spordiklubide register
JSL juhatuse otsused
JSL rahastamise jaotused
JSL üldkoosoleku protokollid
TEGEVUSKAVA
Reglemendid ja taotluste vormid
Arengukava
Põhikiri
Spordiklubid
Meist
Järvamaa andekate noorsportlaste toetamine
Järvamaa omavalitsuste sporditöötajad